Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về báo cáo lần 4 Đồ án Quy hoạch
Nội dung

 

Ngày 18 tháng 09 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe công ty tư vấn Jina Architects, Co.Ltd ( Hàn Quốc ) báo cáo lần 4 Đồ án Quy hoạch Thị xã Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Thế Chinh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật – Bộ Xây dựng, ông Đỗ Phú Hưng – Trưởng khoa Quy hoạch – Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, ông Hồ Thiệu Trị - Kiến trúc sư cùng Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Đăk Song, Đăk R’Lấp, Đăk Glong và UBND thị xã Gia Nghĩa. Sau khi nghe báo cáo của đại diện đơn vị tư vấn và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo lần 4 Đồ án Quy hoạch thị xã Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Công ty tư vấn Jina Architects trình bày. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung sau:
 
1. Bổ sung đầy đủ các căn cứ để lập quy hoạch, nhất là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chương trình, định hướng phát triển ngành của địa phương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thống nhất lựa chọn số liệu theo Niên giám thống kê năm 2011, các số liệu không có trong niên giám thống kê thì cập nhật theo số liệu chuyên ngành. Tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, các sở, các ngành và địa phương. Đối với những kinh nghiệm Quốc tế, lý thuyết, nội dung quy chuẩn, tiêu chuẩn đề nghị đưa vào phần phụ lục. Lưu ý chỉnh sửa các lỗi về số liệu trong thuyết minh, chỉnh sửa các tiêu đề, chương, mục cho thống nhất giữa thuyết minh và bản vẽ.
 
2. Gia Nghĩa là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, là cầu nối giữa các tỉnh Tây nguyên với vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam, tam giác phát triển giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia; theo đó đơn vị tư vấn lưu ý đến vấn đề này để đưa ra định hướng phát triển cho phù hợp, trong đó lưu ý và cân nhắc vấn đề định hướng phát triển tri thức.
 
3. Hoàn thiện các giải pháp phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị cho khu trung tâm và các tiểu trung tâm. Cần có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồ án quy hoạch.
 
4. Đề nghị đơn vị tư vấn biên soạn lại thuyết minh, bản vẽ đồ án theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ – CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 10/2010/TT – BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng.
 
5. Đối với phần thuyết minh các yếu tố văn hóa, nội dung bảo tồn di sản, tập quán sản xuất, tâm lý và đời sống văn hóa, tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, các khu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao quy mô lớn, chưa tương xứng với đồ án quy hoạch, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung đề hoàn thiện đồ án.
 
6. Công tác quy hoạch là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc đầu tư xây dựng và phát triển, nhưng thực hiện quy hoạch lại có ý nghĩa quyết định; Vì vậy, đơn vị tư vấn phải có đề xuất lộ trình thực hiện, giải pháp cụ thể về nguồn lực, phân chia giai đoạn đầu tư và quy mô thực hiện, kể cả công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính khả thi cao.
 
7. Để đồ án quy hoạch phù hợp với thực tế, đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong tương lai, yêu cầu:
 
- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện: Đăk Song, Đăk R’Lấp, Đăk Glong và UBND thị xã Gia Nghĩa khẩn trương nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, cung cấp cho đơn vị tư vấn.
 
- Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến phản biện, ý kiến của lãnh đạo địa phương và các ngành, cập nhật các quy định mới có liên quan đến đồ án, khẩn trương hoàn chỉnh, bổ sung đồ án chậm nhất đến ngày 15/11/2012.
 
- Trong tháng 11/2012, UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến Bộ Xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
 
- Trong tháng 12/2012, tiếp thu ý kiến Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn, Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ pháp lý cuối cùng gửi UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua.
 
- Phấn đấu chậm nhất đến hết quý I năm 2013 hoàn thiện hồ sơ đồ án này.
 
 
Lam Giang (Nguồn UBND tỉnh)
 

 

 
Ngày bắt đầu 17/10/2012
Ngày kết thúc 17/06/2013
Đơn vị thông báo