Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 31/08/2015 đến 06/09/2015
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 2
31/08/2015
19h30 - 22h30: Dự kiến: Dự Lễ khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ IV năm 2015Trung tâm Hội nghị  Lãnh đạo UBND   
14h00 - 17h00: Dự kiến: Giao ban Lãnh đạo UBND tỉnhPhòng 1 Chủ tịch Các PCT  
08h00 - 11h30: Dự kiến: Đi khảo sát thực tế về ranh giới lập Quy hoạch chung đô thị Đắk Rla, huyện Đắk Mil Huyện Đắk Mil  PCT Bốn