Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 27/10/2014 đến 02/11/2014
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 6
31/10/2014
08h00 - 11h00: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủyPhòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng đề xuất đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự  
08h00 - 11h00: Hội nghị tổng kết vụ Đông xuân năm 2013-2014 trên địa bàn tỉnhHội trường Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnhHuyện Đắk R’lấp Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông huyện Cư Jút đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Huyện Cư Jút Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Thứ 5
30/10/2014
14h00 - 17h00: Đi kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người, tồn đọng trên địa bàn huyện Đắk G’longHuyện Đắk G’long Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   
14h00 - 17h00: Họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của 06 hộ dân tại huyện Đắk SongPhòng họp số 5 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Họp triển khai hoạt động trong 18 tháng đầu của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Đắk NôngPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp để phân công thành lập tổ, phân công tập thể, cá nhân thực hiện việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, theo thông báo kết quả giám sát số 747 ngày 16/10/2014 của Ủy ban Kiểm tra TrunPhòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng đề xuất đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự  
08h00 - 11h00: Dự Lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 54 năm ngày đường Hồ Chí Minh nối liền (Huyện ủy Đắk R’lấp mời)Hội trường Huyện ủy Đắk R’lấp Đề xuất giao Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham dự  
08h00 - 11h00: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc về một số nội dung có liên quan đến báo cáo công tác Tuần của Công an tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy)Phòng họp số 5 Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   
08h00 - 11h00: Họp nghe Công ty Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệpPhòng họp số 5 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế, nội dung: nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2014 và kế hoạch năm 2015; thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ phục vụ nhiệm vụ của ngành; công tác triển khai xây dựng các công trìPhòng họp Sở Y tế Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy họp phân công xây dựng các chuyên đề tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (theo lịch Tỉnh ủy)Phòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng đề xuất đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự  
Thứ 4
29/10/2014
14h00 - 17h00: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị có liên quan về dự toán năm 2015 của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể (theo lịch Tỉnh ủy)Phòng họp số 5 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng đề xuất đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự  
14h00 - 17h00: Cùng Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình liên quan đến Công ty Cổ phần Long Đức (theo lịch Tỉnh ủy)Phòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Đi kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người, tồn đọng trên địa bàn thị xã Gia NghĩaThị xã Gia Nghĩa Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   
08h00 - 11h00: Cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số đơn vị về chọn chủ đề tổ chức Hội thảo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (theo lịch Tỉnh ủy)Phòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng đề xuất đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự  
Thứ 3
28/10/2014
15h30 - 17h00: Họp Tổ Kinh tế - Hạ tầng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Họp Tiểu ban vật chất và bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h00: Tham dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2014 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chứcHội trường UBMTTQVN tỉnh Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh   
08h00 - 11h00: Họp bàn biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trìTP. Hồ Chí Minh Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
07h30 - 18h00: Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời)Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
07h30 - 11h00: Dự Hội nghị lần thứ 18, BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa I, nội dung: sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2014Hội trường Quỹ đầu tư phát triển Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Thứ 2
27/10/2014
14h00 - 17h00: Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Các PCT UBND tỉnh