Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 23/11/2015 đến 29/11/2015
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 6
27/11/2015
07h30 - 17h30: Hội nghị tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016Hội trường UBND tỉnh Các PCT UBND tỉnh  
Thứ 5
26/11/2015
14h00 - 17h00: Hội nghị tín dụng chính sách Tây Nguyên (BCĐ Tây Nguyên mời)Tỉnh Gia Lai PCT Nguyễn Bốn  
08h00 - 11h30: Hội nghị GTNT Tây Nguyên (BCĐ Tây Nguyên mời)Tỉnh Gia Lai PCT Nguyễn Bốn  
07h30 - 11h30: Làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường  PCT Nguyễn Đức Luyện  
Thứ 4
25/11/2015
13h30 - 17h30: Dự Đại hội cổ đông lần thứ I Công ty Cổ phần sửa chữa cầu đường bộ Đắk NôngTrụ sở Công ty Giao cho Ban Đổi mới DN dự  
10h00 - 11h30: Công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạoPhòng 1, Văn phòng UBND tỉnh PCT Nguyễn Bốn  
07h30 - 11h30: Hội nghị cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới Trung tâm Hội nghị PCT Cao Huy  
07h30 - 11h30: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và thảo luận Quy chế làm việc của Tỉnh ủyPhòng 1, Văn phòng UBND tỉnh Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh   
Thứ 3
24/11/2015
14h00 - 17h00: Làm việc với tân Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải (Nội dung: tìm hiểu về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh để trao đổi, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa tỉnh Đắk Nông với Israel)Phòng 1, Văn phòng UBND tỉnh PCT Nguyễn Bốn, PCT Nguyễn Đức Luyện  
08h00 - 11h00: Hội nghị tổng kết 10 năm công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (2005-2015)Trung tâm Hội nghị PCT Cao Huy  
Thứ 2
23/11/2015
13h30 - 17h30: Giao ban Lãnh đạo UBND tỉnhPhòng 1, Văn phòng UBND tỉnh Các PCT  
08h00 - 11h00: Dự Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thanh tra Việt NamTrung tâm Hội nghị PCT. Cao Huy