Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 04/05/2015 đến 10/05/2015
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 6
08/05/2015
08h00 - 11h30: Họp thông qua các đề án trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnhPhòng họp số 1 CT Lê Diễn chủ trì; thành viên UBND tỉnh tham dự  
Thứ 5
07/05/2015
14h00 - 17h00: Họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch trồng rừng năm 2015 (khó khăn, vướng mắc)Phòng họp số 5 Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi tại thị xã Gia NghĩaTrụ sở UBND phường Nghĩa Phú Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Họp nghe các đơn vị báo cáo dự án đầu tư Nhà ở xã hộiPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh CT, PCT Nguyễn Bốn  
08h00 - 11h30: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện KT-XH, QPAN tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015Phòng họp trực tuyến CT Lê Diễn chủ trì; thành viên UBND tỉnh tham dự  
Thứ 4
06/05/2015
14h00 - 17h00: Họp Hội đồng thẩm định giá đấtPhòng họp số 5 Đ/c Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h30 - 11h30: Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 118 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển hiệu quả của hoạt động của các Công ty NLNPhòng họp trực tuyến Đ/c Nguyễn Bốn, Phó chủ tịch UBND tỉnh  
Thứ 3
05/05/2015
14h00 - 17h00: Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường tránh đô thị Gia NghĩaPhòng họp số 3 Đ/c Nguyễn Bốn, Phó chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạoPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh  
10h00 - 11h30: Họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai các đề án trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnhPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Bốn, Phó chủ tịch UBND tỉnh  
08h30 - 11h30: Dự Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chủ trìTP. Hà Nội Ủy quyền Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham dự  
Thứ 2
04/05/2015
14h00 - 17h00: Hội ý lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 1 Văn phòng Tỉnh ủy CT, các PCT UBND tỉnh