Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 02/02/2015 đến 08/02/2015
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 2
02/02/2015
14h00 - 17h00: Dự kiến Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh CT, các PCT UBND tỉnh  
08h00 - 11h30: Dự kiến Làm việc với Công ty SADACO, về triển khai dự án Trung tâm Thương mại Đầu tư SADACO Đắk NôngPhòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
08h00 - 11h30: Dự kiến Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển (do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đề xuất)Phòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh