Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch tuần từ: 22/09/2014 đến 28/09/2014
Thứ/Ngày Nội dung Địa điểm Người thực hiện Đính kèm
Thứ 2
22/09/2014
14h00 - 17h00: Dự kiến Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an để nghe công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnhPhòng họp số 1 Văn phòng UBND tỉnh Đ/c Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
14h00 - 17h00: Dự kiến Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự