Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 1659  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
 
Thủ tục Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh​
 
Hoạt động khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
2
Yêu cầu trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
3
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Sở Nội vụ
4
​Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước.
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
5
​Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
6
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
7
​Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
8
 
Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước
 
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
9
​Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
10
Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
11
​Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng.
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
12
​Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
13
Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
14
​Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
15
Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)
Tài chính - Ngân sách Kho bạc nhà nước
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối