Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2016 (10-04-2016)
Ngày 25/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 517/BC-UBND về Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội năm 2016.
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (10-04-2016)
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 505/BC-UBND, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Tệp đính kèm Báo cáo BBT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2016 (05-04-2016)
Ngày 04 tháng 4 năm  2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo cáo số 96/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2016. Tải toàn bộ nội dung Báo cáo tại File đính kèm
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG       Số: 355/BC-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày  19 tháng 8 năm 2015        ...
Chỉ số phát triển con người giai đoạn 2010-2015: Đắk Nông có tốc độ tăng hàng năm là 1,98% (17-03-2015)
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ kết quả nghiên cứu đề tài tính Chỉ số phát triển con người (HDI) giai đoạn 2010 – 2015 thì HDI tỉnh tiếp tục tăng từ 0,74 năm 2010 đến 0,77 năm 2015, với tốc độ tăng bình quân hằng năm là 1,98%.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp