Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận (22-09-2016)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng.
Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12-08-2016)
Chiều 11/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Kim Huy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021 (06-08-2016)
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 03, ngày 25/7 về thực hiện Chỉ thị từ nay đến năm 2021.
Môi trường để đoàn viên, thanh niên học và làm theo Bác (05-08-2016)
Thời gian qua, các cấp đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Gia Nghĩa tiếp tục phát huy, lan tỏa mô hình, việc làm thiết thực (21-07-2016)
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã dựa vào thực tiễn của địa phương xây dựng những mô hình, cách làm hay thiết thực.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp