Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19-05-2016)
So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đắk Glong: 107 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (15-03-2016)
Từ ngày 15/3- 7/3/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đắk Glong tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1, năm 2016 cho 107 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức công vụ (04-01-2016)
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức là công bộc, có bổn phận phục vụ nhân dân, vì thế đạo đức công chức thể hiện tính dân chủ trong công vụ mà công chức thực hiện đối với nhân dân. Đạo đức công chức thể hiện qua những hành động cụ thể, qua công việc hàng ngày của người cán bộ công chức. Đạo đức người cách mạng không phải là những giáo điều suông, mà là đạo đức của hành động, lời nói phải đi đôi với việc làm, nêu gương làm việc tốt, khắc phục thói hư, tật xấu.
K’Bôn - Thanh niên điển hình làm theo lời Bác (14-12-2015)
Năm 2014, K’Bôn (SN 1987), dân tộc Mạ ở bon Păng So, xã Đắk Som (Đắk Glong) đã đại diện cho thanh niên toàn tỉnh đi tham dự Đại hội gương thanh niên điển hình làm theo lời Bác tại Hà Nội. Đằng sau vinh dự này thật sự là một sự nỗ lực, cố gắng của K’Bôn trên con đường lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên quê hương mình.
Chăm lo sự nghiệp trồng người theo tư tưởng Hồ Chí Minh (24-11-2015)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sứ mạng cao cả của đội ngũ thầy cô giáo là góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp