Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ðề cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (29-10-2014)
Ngày 28-10, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Ðảng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cụm các đảng ủy trực thuộc Trung ương, T.Ư MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Có một già làng như thế ở Tây Nguyên (22-09-2014)
Đến xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông hỏi về già làng Điểu Ja ở bon Bu Có ai ai cũng biết đến ông bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, hăng say với các phong trào tại địa phương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường xuyên đến từng nhà, gặp từng người nhắc nhở con cháu trong buôn làng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe, không theo lời kẻ xấu xúi giục, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng buôn bon ngày một giàu mạnh.
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-09-2014)
Ngày 6/9/2014 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20-08-2014)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.
Lời dặn khiêm nhường của Người cộng sản (20-08-2014)
Dù đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức, sự mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di chúc của Người vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hậu thế.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp