Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình hành động triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông (03-06-2016)
Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2016 (05-05-2016)
Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ra Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2016.
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Đắk Nông (24-04-2016)
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Đắk Nông Tệp đính kèm Nghị quyết
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (24-04-2016)
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Tệp đính kèm Nghị quyết
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (19-04-2016)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch  cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. File đính kèm Quyết định và Kế hoạch BBT

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp