Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (03-01-2017)
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 544/BC-UBND về phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Kế hoạch đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng cao của tỉnh vào tiêu thụ tại các siêu thị trong nước (23-12-2016)
Ngày 05 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND về việc đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng cao của tỉnh vào tiêu thụ tại các siêu thị trong nước.
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (19-12-2016)
Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 (11-11-2016)
Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch số 1928/QĐ-UBND về việc phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (11-11-2016)
Ngày 07/9/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phi thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp