Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2016 (20-11-2015)
Ngày 18/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 506/BC-UBND về Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội năm 2016.
Năm 2016 phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 6,7% (11-11-2015)
Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 với nhiều chỉ tiêu quan trọng.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng (11-03-2015)
Theo đánh giá của UBND tỉnh thì trong năm 2014, thực hiện nhóm giải pháp về đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đã đem lại những chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh (02-10-2014)
 
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (01-06-2014)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp