Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH 2016 (28-12-2015)
Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu tóm tắt Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (01-12-2015)
Tệp đính kèm Nghị quyết
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2016 (01-12-2015)
Ngày 25/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 517/BC-UBND về Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội năm 2016.
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (26-11-2015)
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 505/BC-UBND, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Tệp đính kèm Báo cáo  
Năm 2016 phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 6,7% (11-11-2015)
Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 với nhiều chỉ tiêu quan trọng.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp