Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Chính quyền > Posts
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnhThứ 2, Ngày 07/01/2013, 09:40

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đã thông qua 23 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đã thông qua 23 Nghị quyết, Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử đăng tải toàn bộ nội dung các Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử để các độc giả quan tâm tra cứu.

1. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; download: VB

 

Phụ lục: Các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu năm 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông)download: VB

 

2. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013; download: VB

 

Phụ lục:Dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2013 (Kèm theo Nghị quyết số: 22/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông) download: VB

 

3. Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; download: VB

 

4. Nghi quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011; download: VB

 

5. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016; download: VB

 

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016; download: VB

 

7. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016; download: VB

 

8. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016; download: VB

 

9. Nghị quyết về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013; download: VB

 

10. Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download: VB

 

11. Nghị quyết về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download:VB

 

12. Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download: VB

 

13. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; download: VB

 

14. Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013; download: VB

 

15. Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download: VB

 

Phụ lục (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông) download: VB

 

16. Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download: VB

 

17. Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; download: VB

 


18. Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông; download: VB

 

19. Nghị quyết thông qua Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013; download: VB

 

+ Chương trình và quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013; (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 40/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012  của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông) download: VB

 

20. Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 – 2016; download: VB

 


+ Lộ trình thực hiện Đề án bốn năm học (Ban hành kèm theo Nghị quyết số:41/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh) download: VB

 

21. Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; download: VB

 


+ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông) download: VB

 

22. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil là đô thị loại IV; download: VB

 

Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông là đô thị loại IV (Kèm theo Nghị quyết  số 43/NQ-HĐND, ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông) download: VB

 

23. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp là đô thị loại IV; download: VB

 

Đề án phân loại đô thị Kiến Đức huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông là đô thị loại IV (Kèm theo Nghị quyết  số 44/NQ-HĐND, ngày 20 /12/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông). download: VB

Văn Chinh
 


Số lượt người xem: 458Bản in Quay lại
Xem theo ngày: