Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đăng ngày: 29-07-2015
Sáng 29/7/2015 tại UBND tỉnh Đắk Nông đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dan bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham gia hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; đại diện Ban chủ nhiệm các đề án thuộc các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm buôn bán người; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực, thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội các huyện, thị xã… Đồng chí Cao Huy, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì hội nghị.