Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2014 (24-11-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất: 30 – 32oC - Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC - Độ ẩm :  77 - 82%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2014 (21-11-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi đến ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2014 (19-11-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm :  78 - 83%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi đến ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2014 (19-11-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây đến thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 3 - 4. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC - Độ ẩm :  73 - 78%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây đến thay đổi, đêm không mưa, n...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2014 (14-11-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi , đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 cấp 3. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC - Độ ẩm :  77 - 82%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi , đêm không mưa, ngày nắn...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp