Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2014 (30-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. - Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất: 29 – 31oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi đến n...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2014 (28-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2. - Nhiệt độ cao nhất: 29 – 31oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tố...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2014 (27-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 cấp 3. - Nhiệt độ cao nhất: 30 – 32oC - Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC  - Độ ẩm :  82 - 87%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây t...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2014 (24-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Gió nhẹ. - Nhiệt độ cao nhất: 30 – 32oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có m...
Bản tin thủy văn hàng ngày phục vụ quy trình liên hồ chứa sông sêrêpốk (23-10-2014)
 

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp