Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bản tin thủy văn hàng ngày phục vụ quy trình liên hồ chứa sông sêrêpốk (23-10-2014)
 
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2014 (22-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 cấp 3. - Nhiệt độ cao nhất: 28 – 30oC - Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Q...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2014 (21-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 23oC - Độ ẩm :  80 - 85%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây th...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2014 (20-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông , ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 cấp 3. - Nhiệt độ cao nhất: 30 – 32oC - Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 23oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2014 (20-10-2014)
 I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2. - Nhiệt độ cao nhất: 29 – 31oC - Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 23oC - Độ ẩm :  80 - 85%.   2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây t...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp