Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 05 ngày 06 tháng 3 năm 2015 (05-03-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông bắc đến đông cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 32 – 34oC - Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 04 ngày 05 tháng 3 năm 2015 (04-03-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió đổi hướng cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 32 – 34oC - Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió đổi hướn...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 03 ngày 04 tháng 3 năm 2015 (03-03-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 31 – 33oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió nhẹ. - Nhiệ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 02 ngày 03 tháng 3 năm 2015 (02-03-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 31 – 33oC - Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC  - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đô...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 01 ngày 02 tháng 3 năm 2015 (02-03-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 29 – 31oC - Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp