Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 28 ngày 29 tháng 01 năm 2015 (28-01-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. - Gió Đông bắc đến đông cấp 2. - Nhiệt độ cao nhất: 28 – 30oC - Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 17oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây, đêm không mưa, sáng...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 27 ngày 28 tháng 01 năm 2015 (27-01-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến đông bắc cấp 2. - Nhiệt độ cao nhất: 29 – 31oC - Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 17oC - Độ ẩm: 60 - 65%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió nhẹ.           ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 23 ngày 24 tháng 01 năm 2015 (23-01-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 27 – 29oC - Nhiệt độ thấp nhất: 13 – 15oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 22 ngày 23 tháng 01 năm 2015 (22-01-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. - Gió Đông đến đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 26 – 28oC - Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 17oC - Độ ẩm: 65 - 70%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 20 ngày 21 tháng 01 năm 2015 (20-01-2015)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét đậm. - Gió Đông đến đông bắc cấp 2 - 3. - Nhiệt độ cao nhất: 25 – 27oC - Nhiệt độ thấp nhất: 13 – 15oC - Độ ẩm: 73 - 78%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, k...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp