Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2014 (20-08-2014)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, và dông vài nơi, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây nam  cấp 2. - Nhiệt độ từ :  21 – 31 oC   -  Độ ẩm :  71 - 76%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2014 (19-08-2014)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông vài nơi, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây nam  cấp 2. - Nhiệt độ từ :  20 – 31 oC   -  Độ ẩm :  70 - 75%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2014 (18-08-2014)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây nam  cấp 2. - Nhiệt độ từ :  20 – 32 oC   -  Độ ẩm :  70 - 75%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2014 (18-08-2014)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây nam  cấp 2. - Nhiệt độ từ :  20 – 32 oC   -  Độ ẩm :  70 - 75%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào ...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2014 (15-08-2014)
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây nam  cấp 2. - Nhiệt độ từ :  22 – 32 oC   -  Độ ẩm :  71 - 76%. 2 - KHU VỰC:  Đăk Mil, Đăk Song, nam Krông Nô (Đăk MiL, Nâm Nung, Đức Xuyên, Quảng Sơn, Đăk R’măng) - Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.            - Gió Tây đến tây...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp