Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2014 (29-07-2014)
Do ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới trục qua Bắc Trung bộ, kết hợp với đới gió Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Các khu vực trên toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng.  Gió Tây đến Tây nam cấp 2 cấp 3.           I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đăk Mâm) - Nhi...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2014 (28-07-2014)
Do ảnh hưởng của rìa Tây nam rãnh áp thấp có trục Tây bắc – Đông nam qua Bắc Trung bộ, kết hợp với đới gió Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Các khu vực trên toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi có mưa vừa và dông, ngày có lúc nắng.  Gió Tây đến Tây nam cấp 2 cấp 3.           I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk Win, Đă...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 25 ngày 26 tháng 7 năm 2014 (25-07-2014)
Do ảnh hưởng của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây nam có cường độ trung bình, các khu vực trên toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, có nơi có mưa vừa , ngày nắng gián đoạn.  Gió Tây đến Tây nam cấp 2 cấp 3, có nơi cấp 4.          I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc Krông Nô (Cầu 14, Đăk...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2014 (24-07-2014)
Do ảnh hưởng của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh, các khu vực trên toàn tỉnh trời nhiều mây, chiều và chiều tối có mưa rải rác và dông vài nơi; đêm có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa , ngày có lúc nắng.  Gió Tây đến Tây nam cấp 2 cấp 3.          I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắc K...
Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2014 (24-07-2014)
Do ảnh hưởng của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây nam có cường độ trung bình mạnh, các khu vực trên toàn tỉnh trời nhiều mây, chiều và chiều tối có mưa rải rác và dông vài nơi; đêm có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc nắng.  Gió Tây đến Tây nam cấp 2 cấp 3.          I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG 1 - KHU VỰC:  Cư Jút, Bắ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp