Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (19-08-2014)
  Tệp đính kèm Quyết Định
Phê duyệt Đề án thực hiện sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12-08-2014)
Ngày 04/8/2014, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 1144/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 755).   Theo phê duyệt Đề án 755 của UBND tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh được tri...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014 (31-07-2014)
Chính sách hỗ trợ ngư dân, quy định về đất đai, thời gian lưu hàng hóa… là những quy định được áp dụng trong tháng 8 này.
6 đối tượng không được làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (29-07-2014)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. (22-07-2014)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp