Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân tộc (11-09-2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2014 (02-09-2014)
(Chinhphu.vn) - Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước; đạt giải KHCN được thưởng tới 270 lần lương cơ sở; nhiều ưu đãi đối với HSSV các ngành nghệ thuật truyền thống; doanh nghiệp được giảm hơn 200 giờ khai thuế... là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2014.
Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (19-08-2014)
  Tệp đính kèm Quyết Định
Phê duyệt Đề án thực hiện sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12-08-2014)
Ngày 04/8/2014, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 1144/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 755).   Theo phê duyệt Đề án 755 của UBND tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh được tri...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014 (31-07-2014)
Chính sách hỗ trợ ngư dân, quy định về đất đai, thời gian lưu hàng hóa… là những quy định được áp dụng trong tháng 8 này.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp