Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 1490  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
 
Thủ tục Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh​
 
Hoạt động khoa học công nghệ
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Đất đai
tải pdf về
 
Thủ tục đề nghị Nhà nước khen thưởng thường xuyên (Tặng thưởng danh hiệu: Cờ thi đua của Chính phủ)
 
Thi đua, khen thưởng
Xem word online
​Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
 
Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước
 
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
​Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Tài chính - Ngân sách
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối