Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương Bưởi và bà Lâm Thị Kim Hồng thường trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp
Thông báo di tích lịch sử chiến thắng Ấp chiến lược Hang No xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông được xếp hạng di tích cấp tỉnh
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa II
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Thông báo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Intimex
Thông báo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Công ty TNHH MTV Vận tải khách Quốc Long
Thông báo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Hợp tác xã Nông nghiệp Tia Sáng
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong công tác tổ chức và phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Báo cáo về hoạt động trước, trong và sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định giải quyết khiếu nại của một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Đắk Song
Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ III
Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Thông báo Quyết định ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Thông báo Kết luận về việc kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng, khai thác rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Cát Tiên
Thông báo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm...
Thông báo Quyết định thành lập Đoàn Giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kế hoạch giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng vốn thực hiện một số Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo danh sách tác phẩm, công trình đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2015
Thông báo Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Quyết định về việc thu hồi đất của Ban chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa giao UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý, bố trí sử dụng
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Quyết định phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
Báo cáo kết quả tổng hợp, trả lời kiến nghị của cử tri
Thông báo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
UBND huyện Đắk Mil: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm trang thông tin điện tử
Thông báo thay đổi thời gian tiếp xúc xử tri trước kỳ họp thứ 9
Thông báo Quyết định về việc thu hồi đất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính