Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã thuộc huyện Đắk G'long tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Hoàng Thị Thủy, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Văn Truy, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Hoàng Phó Liên, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Phạm Hữu Phát, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Tống Kim Quang, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Hữu Luy, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc tuyển dụng lao động đào tạo công nhân cho Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân cơ
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Văn Hùng, Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Thân Văn Tỷ, Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ động thổ dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: mua sắm Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc cử cán bộ công chức biên, phiên dịch và quy trình dịch thuật văn bản
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoán sản
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ và phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Thông báo về việc bổ sung Quyết định sô 03/2013/QĐ - UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Đào Văn Chúc, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động
Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Thông báo lịch khảo sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
UBND tỉnh Đắk Nông Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại với trường hợp của các Ông, Bà có tên sau:
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2014
Thông báo lịch Giám sát triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính