Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thư ngỏ họp mặt thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên chức ngành giáo dục huyện Đắk Nông (giai đoạn 1975 – 1985)
Thông báo tuyển dụng Bác sĩ theo chính sách thu hút của tỉnh năm 2015
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Đắk Nông đối với ông Võ Văn Cường
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thu đối với Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Song về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Xuân Thu với hộ Trần Văn Dương
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Hiên đối với Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Song về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ bà Đoàn Thị Hiên với hộ Trần Văn Dương
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ tại Hội nghị sơ kết Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Thông báo, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, thông báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử tới các Sở, Ban, ngành; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã.
Thông báo hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa II
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh Đắk Nông, thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích được tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, mỏ đá 4A, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa
Thông cáo báo chí về Chương trình, nội dung, thời gian địa điểm và công tác tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (lần 2)
Thông báo thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không dấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết khiếu nại đối với các Ông, Bà
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Thông báo lịch Giám sát Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Thông báo Quyết định thành lập đoàn Giám sát Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 27 tháng 10 năm 2014
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của các Ông, Bà: Ông Hà Tiến Dũng; Ông Ngô Xuân Hường; Bà Đặng Thị Tuân
Thông báo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ Quý III năm 2014
Thông báo về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bích Lụa, thường trú tại thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển trọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính