Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông cáo báo chí về Chương trình, nội dung, thời gian địa điểm và công tác tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (lần 2)
Thông báo thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không dấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết khiếu nại đối với các Ông, Bà
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Thông báo lịch Giám sát Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Thông báo Quyết định thành lập đoàn Giám sát Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 27 tháng 10 năm 2014
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của các Ông, Bà: Ông Hà Tiến Dũng; Ông Ngô Xuân Hường; Bà Đặng Thị Tuân
Thông báo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ Quý III năm 2014
Thông báo về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bích Lụa, thường trú tại thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển trọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh
Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh
Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã thuộc huyện Đắk G'long tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Thông báo Chức danh, chữ ký của Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Hoàng Thị Thủy, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Văn Truy, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Hoàng Phó Liên, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Phạm Hữu Phát, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Tống Kim Quang, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Lê Hữu Luy, Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo về việc tuyển dụng lao động đào tạo công nhân cho Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân cơ
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Trần Văn Hùng, Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Thân Văn Tỷ, Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ động thổ dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính