Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 (10-10-2016)
Ngày 26 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (07-07-2016)
Ngày 02 tháng 01 năm 2013, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư được quy định tại Quyết định này, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn được hưởng chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành.
Hỗ trợ một trăm triệu đồng cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính (30-06-2016)
Vừa qua UBND tỉnh ban hành văn bản số 2728/UBND về việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (17-05-2016)
Ngày 16/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (16-05-2016)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 Tệp đính kèm Kế hoạch  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp