Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (25-04-2016)
Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Tệp đính kèm Nghị quyết  
Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (24-04-2016)
Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 Tệp đính kèm Nghị quyết
Các khu, cụm công nghiệp Đắk Nông tích cực, chủ động gỡ khó khăn để thu hút đầu tư (18-10-2015)
Đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của địa phương, nhưng việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được hoàn thiện, dẫn đến nhiều nhà đầu tư (NĐT) còn băn khoan trong việc đăng ký đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khiến cho tỷ lệ lấp đầy các KCN còn ở mức thấp.
Quyết định ban hành Quy định áp dụng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông (11-04-2015)
Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định ban hành Quy định áp dụng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông. File đính kèm Quyết định BBT
Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (01-03-2015)
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết  số 12/2013/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.   File tệp đính kèm Nghị quyết

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp