Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (17-05-2016)
Ngày 16/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (16-05-2016)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 Tệp đính kèm Kế hoạch  
Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (25-04-2016)
Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Tệp đính kèm Nghị quyết  
Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (24-04-2016)
Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 Tệp đính kèm Nghị quyết
Các khu, cụm công nghiệp Đắk Nông tích cực, chủ động gỡ khó khăn để thu hút đầu tư (18-10-2015)
Đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của địa phương, nhưng việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được hoàn thiện, dẫn đến nhiều nhà đầu tư (NĐT) còn băn khoan trong việc đăng ký đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khiến cho tỷ lệ lấp đầy các KCN còn ở mức thấp.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp