Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các khu, cụm công nghiệp Đắk Nông tích cực, chủ động gỡ khó khăn để thu hút đầu tư (18-10-2015)
Đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của địa phương, nhưng việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được hoàn thiện, dẫn đến nhiều nhà đầu tư (NĐT) còn băn khoan trong việc đăng ký đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khiến cho tỷ lệ lấp đầy các KCN còn ở mức thấp.
Tìm hướng đẩy mạnh tiêu thụ cao su nguyên liệu trong nước (26-08-2014)
Để đạt mục tiêu sử dụng 30% lượng cao su nguyên liệu cho công nghiệp chế biến sản phẩm cao su trong nước vào năm 2020 thì ngay từ bây giờ ngành cao su Việt Nam cần phải có những “cú hích” mạnh mẽ hơn nữa.
Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015 (03-01-2013)
Ngày 05/1/2011, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành văn bản số 01/2011/QĐ-UBND về một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015. (25-07-2012)
          Ngày 31/5/2012 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.​
Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 đến 2020, có xét đến năm 2025 (30-05-2012)
Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 đến năm 2020, có xét đến 2025.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp