Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17-10-2015)
  STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn (tỷ đồng) Mã số I ...
Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ngành Bauxit (05-04-2012)
TT Thành phần Kh/lg VC (tấn/năm) ứng với CS N/m, 650.000  tấn/năm 1.200.000 tấn/năm 1 Quặng nguyên khai tự nhiên (độ ẩm 21%) 4.177.215 8.354.430 2 Quặng bauxit tinh khô 1.650.000 3.300.000 3 Kiềm 100% NaOH 40.047 80.094 4 Kiềm 100% Na2O 31.044 62.088 5 Axit sunphuric (98%) 4.450 9.100 6 Vôi 100% CaO 58.279 116.558 7 Dầu nhiên liệu FO 2.000 4.000 8 Chất kết bông - Khâu lắng 202 404 9 Chất kết bông ...
Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp và thương mại (05-04-2012)
 THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ  LĨNH VỰC HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG   MỤC LỤC    STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 Hạ tầng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Krông Nô Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Krông Nô nằm trên tỉnh lộ 3 (TL683) thuộc địa bàn hành chính xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, t...
Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (05-04-2012)
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG   MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 Nhà máy sản xuất phân bón hóa học, phân vi sinh Lựa chọn 01 trong 03 địa điểm: - Cụm công nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. - Cụm công nghiệp Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông. - Xã Ng...
Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (05-04-2012)
THÔNG TIN CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG  MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 Khu du lịch sinh thái – văn hoá - lịch sử Nâm Nung Thuộc xã Nâm Nung,   Nâm N’Đia, huyện Krông Nô; Xã N’Jang các huyện Đắk Song; xã Quảng Sơn, Đức Xuyên huyện Đắk Glong 12.300 1.500 02 Khu du lịch nghỉ dưỡng bảo tồn thiên nhiên ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp