Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đăng ngày: 25-05-2016
Qua 5 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã có nhiều việc làm hay, thiết thực, góp phần tạo nên không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn khối.