Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả CCHC (28/01)
Thanh tra, kiểm tra là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thời gian qua.
MTTQ Việt Nam thống nhất hành động vì dân giàu, nước mạnh (26/01)
Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước, vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Kinh tế hợp tác đang phát triển theo chiều sâu (21/01)
Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 84 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông - vận tải, điện, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nước sinh hoạt, xây dựng vệ sinh - môi trường.
Kết quả công tác giảm nghèo: Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội (19/01)
Trong những năm qua, huyện Đắk Glong đã có những giải pháp đúng đắn, biết kết hợp đồng bộ các chính sách phục vụ cho công tác giảm nghèo.
Thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong nước: “Dòng vốn” lớn đang đầu tư vào Đắk Nông (16/01)
Trong năm 2014, toàn tỉnh đã thu hút được nguồn vốn lớn của doanh nghiệp trong nước đầu tư và tăng cao so với những năm trước. Các nhà đầu tư đã chú trọng tập trung khai thác thế mạnh của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp