Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NỔI BẬTThứ 3, Ngày 22/01/2013, 17:15

Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chiều 22/1/2013, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’ Ré, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trương Văn Hiển, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Điểu K’ Ré, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh ý nghĩa của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đặc biệt là nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của các tổ chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chủ động phối hợp trong công tác, bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai lấy ý kiến đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

 


Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến và quán triệt các văn kiện quan trọng của Trung ương và địa phương như: Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông;  Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội,  tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Báo cáo những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đăk Nông.


Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh, thời gian lấy ý kiến của nhân dân bắt đầu từ ngày 18/01/2013 đến hết ngày 15/3/2013. Nội dung lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm: lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày và các quy định của Hiến pháp.


Các hình thức lấy ý kiến của nhân dân bao gồm: Nhân dân góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các  cơ quan, tổ chức: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Tư pháp, Thông qua hòm thư banchidaosuadoihienphapdaknong@gmail.com


Tài liệu phục vụ lấy ý kiến bao gồm: Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội,  tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo sửa đổi hiến pháp; Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tài liệu được đăng tải trên trang Web http://duthaoonline.quochoi.vn, đề nghị các cơ quan đơn vị thường xuyên truy cập để nghiên cứu đóng góp ý kiến.
 

Đ/c Điểu K Ré, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Điểu K Ré, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ nhấn mạnh: việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân. Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Dự thảo đến các tầng lớp nhân dân, mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh những ý kiến thảo luận, đóng góp vào Dự thảo. Các cấp, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến bằng các hình thức phù hợp, trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.


Văn Chinh
 

 


Số lượt người xem: 168Bản in Quay lại
Xem theo ngày: