Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Tra cứu văn bản QPPL

 
Tra cứu văn bản QPPL 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 46  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Về việc triển khai thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
tải pdf về
Quyết định về niên hạn cấp phát trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
Nghị quyết về việc Quy định cơ cấu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015.
tải pdf về
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020.
tải pdf về
Nghị quyết quy định mức thù lao của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
Nghị quyết về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
tải pdf về
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/ 2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng điện lực.
tải pdf về
Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020.
tải pdf về
Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một loại tài nguyên, khoán sản trên địa bàn tỉnh.
tải pdf về
Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định về mức chi phí quản lý và mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số di dân thực hiện định canh, định cư đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng chuyên mục "Tổ chức, cá nhân hỏi - cơ quan chức năng trả lời " trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước và ngăn chặn tin nhắn rác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định ban hành quy định tạm thời một số giá dịch vụ chụp CT Scaner trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối