Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu điểmThứ 3, Ngày 18/12/2012, 15:45

Lễ công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Sáng ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Đến dự và chỉ đạo có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cùng nhiều đại diện các bộ, ngành, tỉnh, thành trong cả nước đã tham dự buổi lễ.


Chỉ số cải cách hành chính là bộ tiêu chí để xác định mức độ cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính được xây dựng bám sát nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với các tiếp cận hệ thống từ các lĩnh vực cải cách hành chính tới các tiêu chí và tiêu chí thành phần tương ứng.

 CCHC1.jpg

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hoá nền hành chính với mục tiêu “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”.


Đối với cấp bộ, Chỉ số cải cách hành chính được thiết kế với 7 lĩnh vực, bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính. Từ 7 lĩnh vực trên được chia thành 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần.


Đối với cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính được thiết kế với 8 lĩnh vực, bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Theo đó, 8 lĩnh được chia thành 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần.

 

Thời gian qua, Chỉ số cải cách hành chính đã được triển khai áp dụng thí điểm tại 3 Bộ (Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường) và 6 tỉnh (Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Thái Bình, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh). Kết quả thí điểm Chỉ số cải cách hành chính của 3 bộ cho thấy, Bộ Công thương đạt cao nhất với 63,7 điểm; Bộ TN-MT đạt thấp nhất với 52,32 điểm. Trong 6 tỉnh thì Thành phố Cần Thơ đạt cao nhất với 82,08 điểm; tỉnh Thái Bình đạt thấp nhất với 62,79 điểm. Công tác thí điểm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về cải cách hành chính, huy động sự tham gia của người dân, tổ chức vào quá trình đánh giá kết quả cải cách hành chính … Theo dự kiến, tháng 5/2013 lần đầu tiên sẽ có kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 CCHC2.jpg

Để triển khai có hiệu quả việc áp dụng bộ chỉ số cải cách hành chính, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí cần tập trung tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính về mục đích, ý nghĩa và nội dung của bộ chỉ số cải cách hành chính; chỉ đạo cụ thể để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương mình trong những năm tiếp theo.

 

Việc áp dụng chỉ số cải cách hành chính thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, thông suốt, hiệu quả. Tuy nhiên, bộ chỉ số cải cách hành chính chỉ là phương tiện đánh giá, vấn đề cốt lõi của cải cách hành chính chính là phương pháp, cách làm hành chính; là có cán bộ giỏi chuyên môn, có phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, là quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp./.

 

M.H (t/h)

 Số lượt người xem: 254Bản in Quay lại
Xem theo ngày: