UBND tỉnh yêu cầu khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra
cms-publish-date 09/11/2017 | 04:37  | cms-view-count: 2341

Vừa qua UBND tỉnh ban hành văn bản số 6245/UBND-NN yêu cầu UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Glong, Cư Jút tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng, các cơ quan chức năng xuống các địa bàn bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 để động viên, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đồng thời, thống kê, đánh giá chính xác tình hình, mức độ thiệt hại của từng hộ dân, tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân theo quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 20/11/2017.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 thực hiện việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và thẩm định việc thiệt hại tại các địa phương, đề xuất xử lý việc hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 12 và tình hình thiệt hại đo ảnh hưởng cùa bão gây ra trên địa bàn 3 huyện Đắk Glong, Krông Nô, Chư Jút với tổng thiệt hại do bão gây ra ước khoảng 15 tỷ đồng.

Thiệt hại về tài sản:

Huyện Đắk Giong; tốc mái 18 nhà, 02 nhà sập đổ và 11 phòng học bị lốc mái, 01 Trụ sở UBND xã Quảng Hòa bị tốc mái 80m2.

Huyện K'rông Nô: 22 nhà bị tốc mái và một số nhà dân đang xây dựng ảnh hưởng bị ngã đổ; Khu nội trú giáo viên Đăk Nang bị tốc mái và ngập nước, khu vực nhà xe trường THCS xã Quảng Phú bị lật.

Huyện Cư Jút: xã Tâm Thắng 02 nhà bị tốc mái; 01 cột điện chiếu sáng bị đổ.

Thiệt hại về hạ tầng:

Đường giao thông vào đập Đăk Nang nhiều đoạn sạt lở, ước chiều đại khoảng 100 m. Đường đi Buôn Choih thuộc xã Đức Xuyên đoạn dốc đá sạt lở chiều đài khoảng 80m.

Tuyến kênh chính Đăk Nang đoạn đang thi công nâng cấp sạt trượt khoảng 30m; Tràn sự cố bị ảnh hưởng sạt lở làm ngập một số diện tích cây trồng của nhân dân; hạ lưu tràn Hồ Đắk Nang phía cầu giáp Quốc lộ 28 tiếp tục bị sạt lở; dọc sông Krông Nô trên địa phận các xã Đăk Nang, Đức Xuyên, Nâra Đìr nhiều khu vực bị sạt lở mạnh.

Thiệt hại về sản xuất:

Huyện Krông Nô: Tổng diện tích bị ảnh hưởng thiệt hại là trên 150 ba cây trồng các loại bao gồm: Cây Công nghiệp đài ngày 110ha (Cao su 30, tiêu và cà phê 60 ha, điều 20 ha); Cây ngắn ngày và hoa màu là 40 ha (gồm lúa, bắp và hoa màu khác).

Huyện Đắk Gong: Cà phê 27ha; Tiêu 30ha; Hoa màu 30ha, 01 con bò bị chết

Tấn Lê

 

 

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực